Kujundage Hauakivi Ise

Tänu veebilehel sisestatud programmile, saate Te ise teha tulevasele hauakivile eskiisi.

Hauakivi Konstruktor

Hauakivid ja Hauapiirded Eestis

Selle Kuu Pakkumine

Siin Leiate Selle Kuu Soodustused ja Pakkumised

Liigu Selle Kuu Pakkumistele

Eksklusiivne disain

Meie firma pakub täisteenust, sealhulgas valmistame hauakive kliendi eskiisi järgi

Epitaafid Mälestusmärgile

April 13, 2015
Epitaaf Hauakivil

Käesolevas artiklis tuleb juttu mälestusmärkidel olevatest epitaafidest. Sõna tuleneb kreeka keelest, sõna-sõnaline tõlge tähendab “haua kohal”, see tähendab kõne, mida peetakse matusel.

Esialgselt peeti neid kõnesid Vana-Kreekas langenud sõdalaste haudade kohal, tasapisi  oli see pidulik ja ilus traditsioon võetud üle  rikaste ja kõrgest soost linnakodanike poolt. Selleks, et matustel surnute aadressil öeldud ilusaid sõnu igavikustada, hakati neid marmorist hauakividesse  raiuma.

Järk-järgult levisid epitaafid kõikidesse vana ja uue maailma riikidesse.
Väljendid, luuletused, mis kõlasid õnnestunult ja leidsid vastukaja paljude südametes, muutusid lendsõnadeks ja sageli korratavateks, muutudes vähehaaval  hauakivide epigrammideks.
Nii näiteks, Itaalias, võib hauakividel kohata abreviatuuri  tähtedest: S.T.T.L. või “sittibiterralevis”, mida võib tõlkida kui väljendit “olgu maa sulle kerge”.

Kristluse tekkega epitaaf, säilitades oma stiili ja reeglid, läbis mõningaid muundusi. Antud perioodil hakkasid laialdaselt levima individuaalsed  hauakivid koos epitaafidega, mis olid rohkem isiklikku laadi. Surnute sugulased püüdsid, et  lahkunu haud erineks teistest haudadest. Hauakividele raiutud kirjad jätkasid endiselt arutelusid maisest elust, kuid sageli peegeldasid lahkunule omaseid jooni.
Epitaafide kirjutamise žanr oli alati väga populaarne poeetide hulgas, enim õnnestunud  ja tuntud  luuletusi, väljendeid, mis olid muutnud aforismideks,  isegi avaldati korduvalt eraldi kogumikena.

Epitaafi valikul tuleb järgida mõningaid soovitusi.

– Tuleb meeles pidada, et hauakivile kantud  epigramm ei pea oma sõnades sisaldama kahetsust või pisaraid lahkunutest. Mitte ükski maailma religioon ei tervita enneaegset leina,  kõik religioonid õpetavad mäletama head, austama mälestust,  mitte lubama murel elavat maailma tahaplaanile tõrjuda. Seepärast on eriti tähtis valida epitaafi jaoks õiged sõnad, võib öelda soove teise ilma lahkunud inimesele.

– Hauakivide epigrammidena võib kasutada tuntud poeetide või enda luuletatud värsiridu, filosoofilisi aforisme, mis peegeldavad inimelu erinevaid kehastusi või sõnu  psalmidest, palvetest,  tsitaate Piiblist.

– Enne lõpliku valiku tegemist tasub kindlasti pidada nõu sugulaste ja vaimulikuga.

Inimesed lahkuvad, kuid mälestus nendest jääb lähedaste, sugulaste ja sõprade südametesse.
Nii elavad, kui ka lahkunud väärivad mälestust, armastust ja austust.

Tagasi

skidka

ЗАКРЫТЬ